Opettajat 2020–2021

Oahpaheaddjit

IMG_5893.JPG

Henna Aikio

Inarinsaamen opettaja

 

Tiervâ! Mun lam Henna Aikio já aasâm Oulust. Must lii suotâs, ko puávtám máttááttiđ anarâškielâ sämikuávlu ulguubeln já ulguubel, ko mudoi kaavpugist iä lah nuuvt ennuv máhđulâsvuođah ovdediđ sämikielâ iäláskittem. Káidusmáttááttâs suápá máttáátteijei-uv! Ko áásá Sämikuávlu ulguubeln, lii tehálâš keččâđ já kuldâliđ sämiohjelmijd, vâi kulá kielâ jyehi peeivi. Luhhoost Yle Säämi fáálá uđđâsijd já párnáiohjelmijd Suomâ puoh kulmâ sämikielâin. Káidusmáttááttâsâst puoh pyeremus äšši lii tot, ete uccâ kielah finnejeh lase sárnoid! Ijjâ lii muu mielâst muččâdumos sääni. Iäččám lii Aanaar Ijjäävrist (Ijjâjäävrist) meddâl já tot lii munjin maailm tehálumoš päikki. Tonttáá must ij liččii anarâškielâgin!

Olen Henna Aikio ja asun Oulussa. Minusta on mukavaa, että voin opettaa saamea saamelaisalueen ulkopuolella ja ulkopuolelle, koska muuten kaupungissa ei ole paljon mahdollisuuksia edistää saamen kielen elvyttämistä. Etäopetus sopii opettajallekin! Kun asuu saamelaisalueen ulkopuolella, on tärkeää katsoa ja kuunnella ohjelmia saameksi, jotta kuulee kieltä päivittäin. Onneksi Yle Säämi tarjoaa uutisia ja lastenohjelmia kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä. Etäopetuksessa parasta on se, että pienet kielet saavat lisää puhujia.

Ijjâ (yö) on mielestäni kaunein sana. Isäni on Inarin Iijärveltä kotoisin ja se on minulle maailman tärkein paikka. Ilman sitä minulla ei olisi inarinsaamen kieltäkään.

IMG_20200509_170928.jpg

Satu-Marjut Pieski

Pohjoissaamen opettaja

 

Bures!

Mun lean Niillasaš Biret Ásllága Biret-Káre ja Njearrejár-Ánne Biret-Káre Satu. Lean eret Gáregasnjárggas, muhto fárrejin Oului geassit 2020. Mus leat guokte máná, ja mis lea ruovttugiellan sámegiella. Lean lohkan Guovdageainnus Sámi Allaskuvllas luohkáoahpaheaddjin ja čállán filosofiija magisttarin Oulu universitehtas Giellagas-instituhttas. Mu mielas giela sirdin mánáide lea hui dehálaš, nuba leange ovdal bargan Gáregasnjárgga skuvllas luohkáoahpaheaddjin. Gáiddusoahpahusas oaččon ođđa hástalusaid giela sirdimii, háliidinge váldit hástalusa vuostá. Gáiddusoahpahusas dus galget leat máŋggat molssaeavttut, iige lihkkáge buot mana nu mo leat plánen. Juohke beaivi ja juohke oahppodiibmu lea iešguđetlágan, muhto lean gal liikon. Giela oahppan ferte leat suohtas, nuba gáiddusoahpahusa bokte ii daga maidige vaiko plánat eai álo ollášuva. Deháleamos lea, ahte giela oahppan ovdána ja oahppodiimmuin báhcet oahppiide somás muittut.

 

Heippa!

Nimeni on Satu-Marjut Pieski ja olen kotoisin Utsjoen Karigasniemeltä. Muutin kahden lapseni kanssa Ouluun kesällä 2020. Käytän saamen kieltä päivittäin lasteni kanssa, se on meidän kotikielemme. Olen opiskellut Norjan Kautokeinossa, Saamelaisessa korkeakoulussa, luokanopettajaksi sekä suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopiston Giellagas-instituuttiin. Saamen kielen siirtäminen tulevalle sukupolvelle on erittäin tärkeää, niinpä olenkin aikaisemmin toiminut Karigasniemen koulussa luokanopettajana. Etäopetus tarjoaa uusia haasteita kielen opettamiseen ja halusin ottaa haasteen vastaan. Etäopetuksessa opettajalla tulee olla useita vaihtoehtoja oppitunneille, mutta vaikka kuinka hyvät suunnitelmat olisi, ei kaikki siltikään mene aina suunnitelmien mukaan. Jokainen päivä ja jokainen oppitunti on erilainen, mutta olen kyllä työstäni tykännyt. Kielen oppimisen pitää olla hauskaa, niinpä etäopetuksessa ei haittaa, vaikka asiat ei menisikään kuten on suunnitellut. Tärkeintä on, että kieltä opitaan ja että oppitunneilta jää mukavat muistot mieleen.

Guoros_govva.JPG

Sonja Moshnikoff

Koltansaamen opettaja

 

Tiõrv!

Leäm Sonja Moshnikoff. Räʹǩstam sääʹmǩiõl da Čeʹvetjääuʹr. Leäm valmštõõvvam sääʹm ǩiõl da kulttuur päärnaikaardâsuʹčteeʹlen. Škooultõs leäi õhttsažtuâjast Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz  da Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttin. A ååʹn leäm Oulu universiteeʹtt klassuʹčteeʹl maisteri mättʼtõõtti. Tuʹǩǩääm vieʹǩǩtet da motivââʹstet päärnaid looǥǥât sääʹmǩiõl. Spä´sseb što vuäitam leeʹd mieʹldd.

 

Terve!

Olen Sonja Moshnikoff, varhaiskasvatuksen opettaja ja maisterivaiheen luokanopettajaopiskelija. Olen suuntautunut erityispedagogiikkaan ja saamelaiseen pedagogiikkaan. Olen opiskellut aineopintojen verran koltansaamea, mutta ymmärrän myös inarinsaamea. Pidän kuperkeikoista ja keväthangista. Erityisesti motivoidun lasten tukemisesta ja kolttasaamelaisten eläintarinoista. Uskon, että kaikki saamen kielet ovat tulevaisuuden kieliä ja kultaakin kalliimpia aarteita.

Opettajat 2019–2020

Juulienna Näkkäläjärvi

Juulienna Näkkäläjärvi

Pohjoissaamen opettaja

 

Buorre beaivvi!

Mun lean Sálkko Juhán Ándde Susánná ja Vilgon Duopmása Juhán Máhte Juulienna. Orun Lismmás, mii lea unna giláš Leammi álbmotmeahci siste. Ealán boazodoalus ja duodji gullá mu árgabeaivái. Lean lohkan sámegiela ja pedagogihka Sámi allaskuvllas. Sámegiella lea mu eatnigiella ja ruovttugiella, ja mus lea álot leamaš miella bargat min giela ovdii. Dan dihte lei somá álgit oahpahit sámegiela gáiddusin. Gáiddusoahpahus lea munnje vuogas bargovuohki, daningo beasan bargat ruovttus, ja sáhtán heivehit barggu mu árgabeaivvi doaimmaide. Gáiddusoahpahusas sáhttet leat máŋggalágán hástalusat, iige visot mana álot plánaid mielde. Buorre ráhkkaneapmi diimmuide lea gáiddusoahpahusas earenomáš dehálaš, muhto mu mielas buot deháleamos lea buorre mokta.

 

Olen Juulienna Näkkäläjärvi. Asun Lisman kylässä, joka sijaitsee Lemmenjoen kansallispuiston sisällä. Elän poronhoidossa ja arkipäivääni ovat myös käsityöt (duodji). Olen opiskellut saamen kieltä ja kirjallisuutta, sekä pedagogiikkaa Saamelaisessa korkeakoulussa Koutokeinossa. Pohjoissaame on äidinkieleni ja olen aina halunnut tehdä töitä kielemme parissa. Siksi olikin mukavaa alkaa opettaa kieltä etänä. Etäopetus on minulle sopiva työskentelytapa, sillä pystyn tekemään töitä kotoa käsin, muiden töiden ohessa. Etäopetuksessa tärkeää on hyvä valmistautuminen tunneille, koska aina kaikki ei mene kuten olet suunnitellut. Kaikista tärkeintä on kuitenkin hyvä asenne.

IMG_5893.JPG

Henna Aikio

Inarinsaamen opettaja

 

Tiervâ! Mun lam Henna Aikio já aasâm Oulust. Must lii suotâs, ko puávtám máttááttiđ anarâškielâ sämikuávlu ulguubeln já ulguubel, ko mudoi kaavpugist iä lah nuuvt ennuv máhđulâsvuođah ovdediđ sämikielâ iäláskittem. Káidusmáttááttâs suápá máttáátteijei-uv! Ko áásá Sämikuávlu ulguubeln, lii tehálâš keččâđ já kuldâliđ sämiohjelmijd, vâi kulá kielâ jyehi peeivi. Luhhoost Yle Säämi fáálá uđđâsijd já párnáiohjelmijd Suomâ puoh kulmâ sämikielâin. Káidusmáttááttâsâst puoh pyeremus äšši lii tot, ete uccâ kielah finnejeh lase sárnoid! Ijjâ lii muu mielâst muččâdumos sääni. Iäččám lii Aanaar Ijjäävrist (Ijjâjäävrist) meddâl já tot lii munjin maailm tehálumoš päikki. Tonttáá must ij liččii anarâškielâgin!

Olen Henna Aikio ja asun Oulussa. Minusta on mukavaa, että voin opettaa saamea saamelaisalueen ulkopuolella ja ulkopuolelle, koska muuten kaupungissa ei ole paljon mahdollisuuksia edistää saamen kielen elvyttämistä. Etäopetus sopii opettajallekin! Kun asuu saamelaisalueen ulkopuolella, on tärkeää katsoa ja kuunnella ohjelmia saameksi, jotta kuulee kieltä päivittäin. Onneksi Yle Säämi tarjoaa uutisia ja lastenohjelmia kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä. Etäopetuksessa parasta on se, että pienet kielet saavat lisää puhujia.

Ijjâ (yö) on mielestäni kaunein sana. Isäni on Inarin Iijärveltä kotoisin ja se on minulle maailman tärkein paikka. Ilman sitä minulla ei olisi inarinsaamen kieltäkään.