top of page

Ilmoittautuminen saamen kielten etäopetukseen lukuvuodelle 2022–2023 avautui

Ilmoittautuminen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2022–2023 on avautunut. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita.

Saamen kielten etäopetushankkeen henkilöstöä ja opettajia, kuvassa vasemmalta Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari ja Joni Saijets.

Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja. Kun ilmoittautumisen tekee huoltaja, toivomme huoltajan olevan yhteydessä oppilaan kouluun, ja kertovan oppilaan halukkuudesta ja mahdollisuudesta osallistua saamen kielen etäopetukseen. Opetukseen ilmoittaudutaan 31.3.2022 mennessä.Etäopetushanke tarjoaa saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta 2 vt saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella oleville saamelaisoppilaille. Myös esiopetuksen oppilaat voivat osallistua hankkeen opetukseen. Hanke ei tarjoa opetusta aikuisille.


Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso huomioiden. Opetus pyritään järjestämään kielissä ja ryhmissä, joissa on vähintään kaksi oppilasta tai opiskelijaa.

Huomioithan, että jotkut kaupungit (mm. Helsinki, Oulu ja Rovaniemi) järjestävät pohjoissaamen kielen opetusta myös lähiopetuksena. Halutessasi opetukseen, ota yhteys oman koulun rehtoriin tai kaupunkisi kouluvirastoon!


Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, joka jatkuu 2023 kevätlukukauden loppuun. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia.


Tulevia tapahtumia

Saamen kielten etäopetushanke järjestää maaliskuun aikana infotilaisuuden opetuksen järjestäjille ja vanhempainillan etäopetukseen osallistuville ja asiasta kiinnostuneille vanhemmille. Ennakkoilmoittautumista tilaisuuksiin ei vaadita.


Saamen kielten etäopetus – tulevaisuuden rakentamista

Infotilaisuus opetuksen järjestäjille

ke 16.3.2021 klo 15.00–16.00


Saamen kielten etäopetuksen vanhempainilta ja infotilaisuus etäopetuksesta kiinnostuneille vanhemmille

ke 23.3.2021 klo 18.00–18.30

Tervetuloa mukaan saamen kielten etäopetukseen!


Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö

Utsjoen kunta

040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori

Saamelaiskäräjät

040 687 5989Comments


bottom of page