top of page

Saamelaiskäräjät hakee etäopetuksen koordinaattoria

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän.

Työ alkaa 1.8.2023 ja kestää 31.7.2024 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa saamen kielten opetusryhmät ja toimii läheisessä yhteistyössä Utsjoen kunnassa työskentelevän projektipäällikön sekä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa. Hankekoordinaattorin työhön kuuluu myös tiedotus- ja esittelytehtäviä.


Hanke järjestää etäyhteyksiä hyödyntävää perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella sijaitseviin kouluihin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tehtävän menestyksekästä hoitamista edesauttaa saamelaisyhteisön tuntemus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Hankkeesta Saa


melaiskäräjillä vastaa koulutus- ja oppimateriaalitoimisto ja esihenkilönä toimii koulutussihteeri.


Hankekoordinaattorin palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka 2741,73 e). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.


Työhakemukset liitteineen tulee toimittaa 31.5.2023 mennessä tällä lomakkeella (avautuu uuteen ikkunaan).


Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi


Saamen kielten etäopetushankkeen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.saamenetaopetus.com/hanke


Lisätietoja:

koulutussihteeri Bigga-Helena Magga


etäopetushankkeen koordinaattori Arla Magga

arla.magga(at)samediggi.fi

puh. 040 687 5989


Inarissa 15.5.2023 Saamelaiskäräjät

Comments


bottom of page