top of page

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä korkeakouluopiskelijoille


Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä (á 300–1000 €), jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. Hakijoilta pyydetään erityisiä perusteluja stipendin saamiseksi. Perusteluina voivat olla mm. opinnäytetyön valmistamiseen liittyvät erityiset menot tai kotipaikkakunnan ja opiskelupaikkakunnan pitkästä välimatkasta aiheutuvat matkustuskustannukset.


Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan perjantaihin 21.10.2022 klo 16 mennessä sähköisesti osoitteeseen info@samediggi.fi. Hakemukseen tulee liittää kopio opintorekisteriotteesta.


Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.


Inarissa 26.9.2022

Saamelaiskäräjät/ koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Comments


bottom of page