top of page

Saamelaiskäräjien pitkään ajama hanke toteutumassa - OKM myönsi rahoituksen saamen etäopetuksen kehi

Saamelaiskäräjien pitkään ajama hanke saamen kielten etäyhteyksiä käyttävän opetuksen mahdollistamiseksi on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Rahoitus on myönnetty Utsjoen kunnalle, joka johtaa hanketta ja toimii opetuksen järjestäjänä. Saamelaiskäräjien tehtävänä on koordinoida opetusta, oppilaskartoitusta ja tiedottamista valtakunnallisesti. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio iloitsee hankkeen rahoituspäätöksestä.


– Se mahdollistaa nyt inarin-, koltan- ja pohjoissaamen oppimisen riippumatta oppilaan asuinpaikkakunnasta ja toteuttaa oikeutta oman kielen oppimiseen, joka kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin.

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä painottaa, että nyt myönnetty rahoitus on kehittämisrahaa, jonka on tarkoitus luoda pohjaa pysyville ratkaisuille tulevaisuudessa.


– Saamen kielten etäyhteyksiä käyttävä hanke on kehittämishanke. Sen aikana on tarkoitus hakea käytäntöjä, joilla saamen kielten opetus koko maassa saataisiin pysyväksi toiminnaksi, ylijohtaja Pirhonen totesi Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokouksessa Helsingissä keskiviikkona.


Saamen kielten etäyhteyksiä käyttävän opetuksen pilottihankkeen on tarkoitus käynnistyä syyslukukaudella 2018. – Koska päätös hankerahoituksesta saatiin näin myöhään keväällä, voi käynnistyminen hieman viivästyä koulun alusta. – Joka tapauksessa olemme rahoituspäätöksestä hyvin iloisia ja helpottuneita, sanoo Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari.


– Kotiseutualueen kuntien ulkopuolella koulua käyvistä saamelaislapsista ja -nuorista suuri enemmistö on tähän saakka jäänyt kokonaan oman kielensä opetuksen ulkopuolelle. – Se tarkoittaa sitä, että suurin osa saamenkielisistä lapsista ja nuorista on jäänyt sivistysvaltio Suomessa luku- ja kirjoitustaidottomiksi omassa kielessään. Vielä suurempi osa on ollut vaarassa menettää kokonaan yhteytensä saamen kieleen ja sen myötä myös saamenkieliseen yhteisöön.


Hankkeen suunnittelu Utsjoen kunnassa ja Saamelaiskäräjillä lähtee rahoituspäätöksen myötä nyt toden teolla liikkeelle. Opetuksen järjestämiseen tarvitaan opettajaresursseja ja tukea myös muista kunnista, joiden kanssa neuvottelu käynnistyy mahdollisimman pikaisesti.


– Toivomme hankkeeseen mukaan sekä Inarin, Enontekiön että Sodankylän kuntia ja Rovaniemen ja Oulun kaupunkeja, sanoo Utsjoen sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. – Hankkeessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä ja neuvoteltavaa, kertoo Arola. – Kunnassa seuraava vaihe on asian vieminen sivistyslautakuntaan, joka päättää hankkeen käynnistämisestä.


Saamelaiskäräjien asettama Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelin sai tiedon hankerahoituksesta kokoukseensa keskiviikkona 16.5. Yhteistyöelin kokoontui Opetus- ja kulttuuriministeriössä keskiviikkona 16.5. Yhteistyöelimen työskentelyssä ovat mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Lapin aluehallintoviraston, saamelaisten kotiseutualueen kuntien, Helsingin, Oulun ja Rovaniemen kaupunkien, Oulun ja Lapin yliopistojen, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Saamelaiskäräjien edustajat. Yhteistyöelimen puheenjohtajana toimii Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Jan Saijets.


Hankkeelle myönnettiin erityisavustusta yhteensä 429.000 euroa. Valtionavustuksen käyttöaika kestää vuoden 2020 loppuun saakka.


Lisätietoja:


Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri

010 839 311

Comments


bottom of page