top of page

Saamen kielten etäopetushanke käynnistyy

Saamen kielten etäyhteyksiä käyttävän opetuksen pilottihanke käynnistyy, kunhan Utsjoen valtuusto on hyväksynyt hankkeen omarahoitusosuuden. Utsjoen kunnan sivistyslautakunta valitsi luokanopettaja Eila Tapiolan projektipäälliköksi kokouksessaan 7.6. Tehtävään oli neljä hakijaa. Projektipäällikön on määrä aloittaa tehtävässä elokuun alussa. Saamelaiskäräjillä hankekoordinaattorina on aloittanut fil.maist. Arla Magga, joka työskentelee koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa.


Utsjoen kunta sai toukokuussa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen saamen kielten etäyhteyksiä käyttävälle pilottihankkeelle, joka pääsee nyt liikkeelle. Hanketyöntekijöiden lisäksi työpanostaan hankkeelle käyttävät myös Utsjoen kunnan sivistysjohtaja Laura Arola ja Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari.

Hankkeen järjestämä etäyhteyksiä käyttävä opetus käynnistyy käytännössä syyslukukauden 2018-2019 aikana, jolloin myös hankkeen kolmas yhteistyökumppani on valittu. Utsjoen kunta käynnistää nyt tarjouskilpailun opetuksen verkkopalveluista ja teknisestä tuesta. Syyslukukaudella väliaikainen tekninen tuki ja verkkopalvelut ostetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulusta. Saamelaiskäräjät jatkaa keväällä 2018 tehtyä oppilaskartoitusta ja opetuksen piiriin pyritään saamaan mahdollisimman moni saamelaisoppilas valtakunnallisesti.


Inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielen opetusta lapsilleen haluavat huoltajat saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolelta voivat ottaa yhteyttä Arla Maggaan, mikäli eivät ole aiemmin jo ilmoittaneet lastaan opetukseen. Hanke tarvitsee seuraavat tiedot:

  • oppilaan nimi,

  • vuosiluokka syksyllä 2018,

  • saamen kieli, jonka opetusta halutaan

  • onko kyseessä äidinkieli vai toinen tai vieras kieli

  • onko oppilas ollut saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa tai saanut saamen kielen opetusta aiemmin

  • kunta ja koulu, jota oppilas käy

  • mielellään rehtorin nimi ja yhteystiedot

  • huoltajan nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja:

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri

010 8393 112


Arla Magga, hankekoordinaattori

040 1985 033


Laura Arola, sivistysjohtaja

040 7447 630

Comments


bottom of page