top of page

Saamen kielten etäopetushanke toivoo saamelaisyhdistyksiltä tukea lähiopetuspäivien järjestämiseen

Noin 60 perusopetuksen oppilasta opiskelee inarin-, koltan- tai pohjoissaamea lukuvuonna 2018–2019 saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen kautta. Opetus järjestetään etäyhteyksin. Etäopetushankkeen toteuttajat Utsjoen kunta ja Saamelaiskäräjät toivovat saamelaisyhdistyksiltä tukea saamen kielten lähiopetuspäivien järjestämiseen.

Opetuksen tueksi ja verkkopedagogiikan mukaisesti Saamen kielten etäopetushankkeessa on syntynyt idea lähiopetuspäivien järjestämiseksi saamelaislapsille ja -nuorille tarkoitettujen tapahtumien yhteydessä. Idea esiteltiin 18.9. pidetyssä etäopetushankkeen vanhempainillassa ja sai kannatusta huoltajilta. Myös kouluille on esitetty toive, että ne mahdollistaisivat oppilaiden osallistumisen poissaoloista huolimatta. Koulut eivät pysty rahallisesti tukemaan oppilaiden osallistumista lähiopetuspäiville.


Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadulla hankerahoituksella ei ole mahdollista kattaa oppilaiden ja huoltajien matkakuluja tapahtumiin. Tämän vuoksi hankkeessa toivotaan saamelaisyhdistysten tukevan oppilaiden osallistumista. Ensimmäiset lähiopetuspäivät on suunniteltu Saamelaisnuorten taidetapahtuman yhteyteen keväälle 2019. Saamelaisnuorten taidetapahtuman päivämäärä ja paikka eivät ole vielä tiedossa. Lukuvuosi 2019–2020 on suunniteltu alkavaksi lähiopetupäivällä Inarissa Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin yhteydessä elokuussa.


Lähiopetuspäivillä saamen kielen koulupäivä pidetään päivää ennen kyseistä tapahtumaa. Koulupäivän tarkoituksena on ryhmäytyminen, tutustuminen ja oppiminen. Koulupäivän aikana oppilaat ja opettajat saavat toisilleen fyysiset kasvot. Lähiopetuksen lisäksi etäoppilaat osallistuvat tapahtuman ohjelmaan ja saavat kokemuksen siitä, että oma kieli ja kulttuuri ovat tärkeitä. Lähiopetuspäivillä tuetaan saamelaislasten- ja nuorten yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta ja osallistumista omaan kulttuuriinsa.


Lähiopetuspäivien kustannuksiin voi hakea kulttuuriavustusta ainakin Saamelaiskäräjiltä ja Taiteen edistämiskeskukselta (Taike). On hyvä huomioida, että Saamelaiskäräjien ja Taiken avustusten hakuaika päättyy 31.10 klo 16.00.


Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne ja lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä sekä kehittää niitä. Teemavuosi luo siten hienon mahdollisuuden kiinnittää huomiota saamen kielten tilanteeseen. Etäopetushanke haluaa osaltaan kannustaa saamelaisyhdistyksiä osallistumaan teemavuoteen saamen kielten etäoppilaiden lähiopetuspäivien merkeissä.


Yhteistyöterveisin,

Eila Tapiola, projektipäällikkö

040 7012 094


Arla Magga, hankekoordinaattori

040 1985 033


Lisätietoja:


Taiken avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan: http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11166


Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta (IYIL2019): https://www.samediggi.fi/vuonna-2019-vietetaan-ykn-alkuperaiskansojen-kielten-vuotta-iyil2019/Comentarios


bottom of page