top of page

Saamen kielten etäopetushanke valmistelee toiminnan vakiinnuttamista

Saamen kielten etäopetushanke hakee ratkaisuja toiminnan vakinaistamiselle. Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja sen on määrä päättyä vuoden 2020 lopussa. Sitä ennen hankkeen toimijoiden tulee tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksensä saamen kielten opetuksen vakiinnuttamiseksi kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Noin 70 % perusopetusikäisistä saamelaislapsista asuu ja käy koulua saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.


Ensimmäisenä toimintavuonna hanke antoi saamen kielten opetusta yhteensä 16 koltansaamen, 18 inarinsaamen ja 19 pohjoissaamen oppilaalle. Hankkeessa oli mukana yhteensä 21 kuntaa ja 39 koulua. Tulevana syksynä oppilasmäärät kasvavat ja hankkeeseen liittyy uusia koulutuksen järjestäjiä yhteensä seitsemän.


Kouluvuoden lopussa tehdyn palautekyselyn tulokset ovat lupaavia. – Oppilaat sekä heidän vanhempansa ovat ottaneet saamen kielen oppimismahdollisuuden vastaan suorastaan riemukkaasti ja kiitollisina, kertovat hankkeessa työskentelevät Eila Tapiola ja Arla Magga.

Kuvassa saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattori Arla Magga Saamelaiskäräjiltä ja projektipäällikkö Eila Tapiola Utsjoen kunnasta.


Saamen kielten etäopetushanke oli esillä Opetushallituksessa 12.6. järjestetyssä Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokouksessa. Kokoukseen osallistunut pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen piti etäopetushankkeen päättymistä kesken kouluvuoden ongelmallisena. Kokouksen yhteisenä huolena oli, miten turvataan saamen kielten opetus saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella vuoden 2021 alusta lähtien, jolloin hankkeen on määrä päättyä.


Kokoukseen osallistuivat Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen edustajien lisäksi saamelaisopetuksen asiantuntijat Helsingin, Rovaniemen ja Oulun kaupungeista, Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnista, Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta, Lapin aluehallintovirastosta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.


Hankkeen työntekijät Eila Tapiola, Arla Magga ja Ulla Aikio-Puoskari osallistuivat 11.6. suomen kielen ja suomenkielistä opetusta ympäri maailmaa asuville suomalaisoppilaille järjestävän Etäkoulu Kulkurin avointen ovien päivään (https://www.youtube.com/watch?v=mSTQB3t2u3g). Ohjelmaan kuului mm. paneelikeskustelu oman äidinkielen merkityksestä. Panelisteina olivat Etäkoulu Kulkurin rehtori Tuija Tammelander, opetusneuvos Katri Kuukka sekä etähankkeen projektipäällikkö Eila Tapiola, joka toi keskusteluun mukaan saamen kielten näkökulman.


Keskustelussa painottuivat kielten rikkaus sekä kielen yhteys kulttuuriin, joka koskettaa samalla tavalla ulkomailla asuvaa suomalaislasta kuin Suomessa asuvaa saamelaislasta. Panelisteja ja yleisöä pohditutti myös esimerkiksi äidinkielen merkitseminen väestörekisteritietoihin, jonne ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta merkitä useampaa äidinkieltä. Tähän asiaan toivottiin korjausta.


Lisätietoja:

Eila Tapiola, projektipäällikkö

040 7012 094


Arla Magga, hankekoordinaattori

040 1985 033

Comments


bottom of page