Huoltajalle

 • Hankkeen tarjoama perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävä saamen opetus on tarkoitettu oppilaalle ja opiskelijalle, jonka perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhuttavista saamen kielistä.

 • Keskustele saamen kielen opiskelusta lapsesi kanssa ja kannusta häntä lähtemään mukaan. Saamea ei tarvitse osata entuudestaan.

 • Olkaa yhteydessä lapsen kouluun ja kertokaa halukkuudestanne osallistua saamen kielen opetukseen. Koululle voi antaa lisätietoja hankkeesta täältä.

 • Ottakaa yhteyttä saamen kielten etähankkeen työntekijöihin. Työntekijät antavat mielellään lisätietoja ja ohjeita.

 • Opetukseen ilmoittaudutaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Täytä ilmoittautumislomake.

Oppilaalle

 • Hankkeen tarjoama perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävä saamen opetus on tarkoitettu oppilaalle ja opiskelijalle, jonka perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhuttavista saamen kielistä.

 • Ilmaise halukkuutesi huoltajallesi ja keskustelkaa kotona saamen kielen opiskelun aloittamisesta. Sinun ei tarvitse osata saamea entuudestaan.

 • Ole huoltajasi kanssa yhteydessä kouluusi, ja kerro halukkuudestasi osallistua saamen kielen opetukseen.

 • Ottakaa yhteyttä saamen kielten etähankkeen työntekijöihin. Työntekijät antavat mielellään lisätietoja ja ohjeita.

 • Opetukseen ilmoittaudutaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Täytä ilmoittautumislomake.

Lähde mukaan!

Vuolgge mielde!

Oletko kiinnostunut koltansaamen, inarinsaamen tai pohjoissaamen kielen opiskelusta etäyhteyksin? Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä opetushankkeessa se on mahdollista kaikissa kolmessa Suomessa puhutuissa saamen kielessä. Hanke tarjoaa perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Hankkeen tarjoama perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävä saamen opetus on tarkoitettu oppilaalle ja opiskelijalle, jonka perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhuttavista saamen kielistä.Opetuksen aikana oppilas tutustuu muihin saman ikäisiin saamelaisoppilaisiin ympäri Suomen ja oppii kieltä monipuolisesti opetusteknologioita hyödyntävässä opetusympäristössä. Hankkeessa on jo yli 90 oppilasta ympäri Suomen. Katso alta ohjeet ja lähde sinäkin mukaan!

Rehtorille

 • Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on hyvä ratkaisu silloin, kun koulussa tai kunnassa ei ole mahdollista järjestää saamen kielten lähiopetusta.

 • Hankkeen tarjoama perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävä saamen opetus on tarkoitettu oppilaalle ja opiskelijalle, jonka perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhuttavista saamen kielistä.

 • Opetuksen ostamisesta tehdään sopimus Utsjoen kunnan kanssa. Opetuksen oppilaskohtainen hinta on 100 €/lukuvuosi.

 • Opetusta annetaan koulupäivän aikana ja etäoppitunnilla oppilaan tukena tulee olla aikuinen ohjaaja.

 • Opetukseen osallistuakseen oppilas tarvitsee tietokoneen, headsetin sekä hyvän nettiyhteyden.

 • Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa opetusryhmät muodostetaan oppilaiden kieli- ja ikätaso huomioiden. Opetusajat sovitaan koulun lukujärjestys huomioiden.

 • Opetukseen ilmoittaudutaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Täytä ilmoittautumislomake.

Tiesitkö?

        Saamen kielten opetusta etäyhteyksin annetaan erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Jo noin 70 % alle 18-vuotiaista saamelaislapsista ja -nuorista asuu saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Siksi heidän saamisensa saamen kielen opetuksen piiriin joko lähiopetuksena tai etäyhteyksiä hyödyntäen on tärkeää kaikkien Suomessa puhuttavien saamen kielten elvytyksen ja tulevaisuuden kannalta.

Kiinnostuitko lisää?

Tutustu opetussuunnitelmaan ja lukuvuosiohjeistukseen etäyhteyksiä hyödyntävässä saamen kielten opetuksessa! Ohjeistus sisältää tietoa mm. yhteydenpidosta, lukuvuoden 2020–2021 aikatauluista, arvioinnista, todistuksista sekä kuvalliset ohjeet Microsoft Teamsin ja saamen näppäimistön käyttöönottoon.