Etäopetuksen ohjeistus

Gáiddusoahpahusrávvagat

1. Opetukseen osallistuminen

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksen pilottihankkeessa tarjotaan perusopetusta ja lukiokoulusta täydentävää saamen kielen opetusta kaksi viikkotuntia. Etäopetus on reaaliaikaista ja oppitunti kestää 45 minuuttia. Etäopetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Koulun tulee huolehtia oppilaalle etäopiskelua varten tietokone ja USB-headset, sekä rauhallinen työskentelytila. Tietokoneen on hyvä olla jokaisella oppitunnilla sama, jotta esiasennuksia ei tarvitse suorittaa joka kerta uudelleen. Koulun it-tuen tulee huolehtia oppilaan koneelle tarvittavat esiasennukset. Opetusta varten tulee ladata saamen näppäimistö sekä Microsoft Teams -työpöytäsovellus. Etäopetuksessa suositaan mahdollisuuksien mukaan kiinteää internetyhteyttä. Webkameran tulee olla päällä koko oppitunnin ajan, jollei toisin ohjeisteta.

Näitä tarvitset:

 • Tietokone

 • USB-headset

 • Webkamera

 • Microsoft Teams -työpöytäsovellus

 • Saamen näppäimistö

 • Muut materiaalit, vihko ja kynä

Näin liityt oppitunnille:

 1. Kytke USB-liitännällä varustetut headsetit ja webkamera koneeseen.

 2. Avaa Teams-työpöytäsovellus ja kirjaudu sisään Utsjoen kunnan o365-tunnuksilla, jotka saat hankkeen työntekijäiltä.

 3. Valitse Teamsin sivupalkista Tiimit ja klikkaa tiimisi (eli opetusryhmäsi) auki.

 4. Tarkista, etttä web-kamerasi on päällä (palkki on sininen) ja että mikrofonisi on kiinni (palkki on musta), ennen kuin liityt tunnille.

 5. Valitse Liity kokoukseen.

​2. Opetuksen valvonta ja vastuukysymykset

 

Oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan perusopetuslain edellyttämällä tavalla, ja perusopetuksessa olevan oppilaan luona tulee aina olla valvova aikuinen. Esiopetuksen tai perusopetuksen oppilaalle tulee nimetä etäopetusta varten ohjaaja, joka toimii oppilaan tukena etäoppitunnilla. Ohjaaja voi olla koulunkäynninohjaaja, opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö. Oppitunnin aikana ohjaaja huolehtii turvallisesta ja rauhallisesta opiskeluympäristöstä sekä mahdollisten teknisten ongelmien ratkomisesta. Ohjaajan tulee hallita Microsoft Teamsin peruskäyttö, johon kuuluu sovelluksen avaaminen ja sinne kirjautuminen, etäoppitunnin avaaminen Teamsissa sekä tietokoneen ja Teamsin ääni- ja kuva-asetusten tarkistaminen. Ohjaajalla tulee olla etäopettajan yhteystiedot, samoin kuin etäopettajalla tulee olla ohjaajan yhteystiedot.

 

Huoltajan tehtävä on luoda oppilaalle puitteet säännölliselle opiskelulle sekä tukea ja rohkaista oppilasta opiskelussa ja oppimisessa. Huoltaja ilmoittaa etäopettajalle ja etäopetuksen ohjaajalle, mikäli oppilas on pois oppitunnilta. Jos oppilas osallistuu oppitunnille kotiohjauksessa, vastuu oppituntien ohjauksesta on huoltajalla. Kotiohjaus on mahdollinen vain poikkeustapauksissa ja asiasta on sovittava aina erikseen. Lopullinen vastuu oppilaan oikeuksien toteutumisesta säilyy opetuksen järjestäjällä.

3. Opetusryhmät ja oppimateriaali

Hankkeen yhteyshenkilöt muodostavat opetusryhmät ja laativat lukujärjestykset. Opeturyhmät pyritään laatimaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Lukujärjestykset sovitetaan oppilaiden omien koulujen lukujärjestyksien ja muiden tarpeiden, kuten koulukuljetusten mukaisesti.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto lahjoittaa opetuksessa käytettävät oppimateriaalit. Etäopettaja valitsee ja tilaa oppimateriaalit hankkeen koordinaattoreiden kautta, jotka toimitetaan postitse. Oppimateriaalin lähetyksestä ei peritä maksuja. Oppilas tarvitsee saamen opiskelua varten oppikirjojen ja kynän lisäksi vihkon, jonka hankinnasta oppilaan oman koulun tulee huolehtia.

Seuraa meitä Facebookissa

 • Facebook

Sisältö ja graafinen suunnittelu:

Unna-Maari Pulska, Arla Magga, Hanna Helander ja Eeva Mäkinen 2021

Piirroskuvat: Sunna Kitti