top of page

Kehittämisraportit
Ovdedemraporteh – Õõuʹdeemrapoort – Ovddidanraporttat

”Paljon on tehty, mutta paljon on vielä kehitettävää” – Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin arviointi 2022

18.1.2023 / Marita Härmälä, Erika Sarivaara , Petteri Laihonen, Mari Huhtanen

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportti

15.4.2021 / Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmä

SunnaKitti21_lapset_tutkii_kasveja.png
bottom of page