top of page

Vanhemmille
Vaanhimáid – Puärrsid – Vánhemiidda

Vanhempainillat

Hanke järjestää kaikille huoltajille yhteisen vanhempainillan syys- ja kevätlukukaudella etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksessa. Vanhempainiltaan kutsutaan kaikki hankkeeseen osallistuvat huoltajat, koulut sekä opetuksen järjestäjät. Opettajat voivat tarvittaessa pitää opetus- tai kieliryhmäkohtaisia vanhempainiltoja. Kaikille yhteiset vanhempainillat tallennetaan harkinnan mukaan.

Vanhempainilloista ja muista ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse, hankkeen verkkosivuilla sekä Facebookissa.

Muita tapahtumia

Hanke järjestää lukukausittain infotilaisuuksia hankkeesta, sen opetuksesta ja ajankohtaisista asioista myös opetuksen järjestäjien edustajille. Lisäksi hanke neuvottelee ja käy aktiivista vuoropuhelua saamen opetuksen järjestämistä koskevista asioista opetuksen järjestäjien kanssa.

 

Hanke osallistuu vuosittain lokakuisin järjestettävään saamen kielten viikkoon sekä helmikuisin juhlittavaan saamelaisten kansallispäivään. Saamen kielten viikon tarkoituksena on nostaa saamen kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Saamelaisten kansallispäivää vietetään helmikuun 6. päivänä. Juhlallisuuksia järjestetään silloin eri puolilla Saamenmaata. Hanke järjestää kieliviikon ja kansallispäivän kunniaksi kaikille kiinnostuneille avoimia virtuaalioppitunteja, joiden teemoina ovat saamen kielet tai muu saamelaiskulttuuriin kuuluva osa. Oppitunnit tallennetaan harkinnan mukaan. Viimeisimmät tapahtumat ja tallenteet löytyvät sivulta Tapahtumat ja tallenteet

Saamen kielineuvola

Mietityttävätkö perheen kielivalinnat, aikuisen kielenoppiminen tai monikielisyyden tukeminen? Giellagárdi-kielineuvola tarjoaa neuvontaa näihin asioihin. 

 

Voit myös tutustua Deanuleagis sámástit -hankkeen ja Saamelaiskäräjien yhteiseen Saamen kielineuvola 2.0 -videosarjaan. Videosarja on tarkoitettu saamenkielisten ja saamen kieltä elvyttävien lasten ja nuorten huoltajille ja läheisille sekä ammatti-ihmisille.

Videosarjan jaksoissa monikielisyysasiantuntija Laura Arola Utsjoen kunnasta sekä kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala Saamelaiskäräjiltä keskustelevat saamen kielen käyttöön ja kaksi- ja monikielisyyteen liittyvistä asioista. Keskustelut käydään pääosin pohjois- ja inarinsaameksi, osa myös suomeksi.

  1. jakso: Pienet lapset ja saamen kielen erilaiset tilanteet perheissä

  2. jakso: Perheiden kielistrategiat

  3. jakso: Isompien lasten ja nuorten kielitilanne sekä heidän kieliareenansa

  4. jakso: Kielipesät (suomeksi)

  5. jakso: Kuinka rohkaistua puhumaan saamea, jos se ei ole oma äidinkieli? (suomeksi)

  6. jakso: Monikielisyys ja saamen kieli erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten keskuudessa (suomeksi)

  7. jakso: Saamen kielen kirjallisen taidon haasteet ja merkitys

  8. jakso: Saamen kielen oppiminen aikuisena (suomeksi)

  9. jakso: Saamen kielen oppiminen aikuisiällä, millainen merkitys sillä voi olla yhteisölle? (suomeksi)

Saamen kielen opiskelu

Saamen kielen (inarin-, koltan- ja pohjoissaamen) ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksia järjestää toisen asteen oppilaitos Saamelaisalueen koulutuskeskus, joka tarjoaa ainoana ammatillisena oppilaitoksena saamen kielten ja kulttuurin koulutusta Suomessa. Koulutuskeskuksen Virtuaalikoulu järjestää eritasoisia saamen kielten koulutuksia etäyhteyksin. Tutustu oppilaitoksen koulutustarjontaan!

gaiddusoahpahus 4.png
bottom of page