Pedagogiikka

Pedagogihkka

Kieli- ja kulttuuritietoinen saamen kielten etäopetus

Saamen kielten etäopetushankkeessa opetuksen keskiössä ovat oppilaat. Pyrimme opetuksessamme lapsilähtöisyyteen sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuteen.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen etäopetus

  • Tarinankerronta

  • Leikilliset tavat oppia

  • Paikallistiedon ja luonnon hyödyntäminen

 • Saamelainen pedagogiikka

  • Kokonaisvaltaisuus

  • Lapsi tasa-arvoinen toimija opetustilanteessa

  • Duaalin käyttö, me kaksi teemme yhdessä

  • Yhteisoppiminen, vertaisoppiminen, kokeilemalla oppiminen

 • Kielikylpymetodi ja vuorovaikutus

  • Saamen kieltä käytetään opetuksessa mahdollisimman paljon

  • Positiivisuus ja kannustaminen

  • Kasvojen ilmeiden merkitys

  • Ryhmäytyminen

  • Kuulumisten vaihtaminen

 • Mikropedagogiikka ja rutiinit

  • Oppituntien aloitus- ja lopetusrutiinit

  • Oppituntien jakaminen 5 min aktiviteetteihin

Sámi Allaskuvlan opetusharjoittelu

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetuksen pilottihanke ja Sámi Allaskuvla tarjoavat opettajaopiskelijoille rajat ylittävän mahdollisuuden suorittaa opetusharjoittelun saamen kielten etäopetushankkeessa. Opetusharjoittelussa opiskelijat pääsevät tutustumaan etäopetuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan, sekä syventämään osaamistaan digitaalisten opetusvälineiden käyttämisessä. Harjoittelun aikana opetusharjoittelijat seuraavat oppitunteja ja pitävät niitä myös itse.

gaiddusoahpahus 3.png

Lasten sananvalta ja toimijuus (ADVOST) -tutkimushanke

Lukuvuonna 2020–2021 Saamen kielten etäopetushanke tekee yhteistyötä Lasten sananvalta ja toimijuus -tutkimushankkeen kanssa, joka kehittää saamen kielen etäopetuksesta lapsilähtöistä yhteistyössä etäopettajien kanssa. Opettajat suunnittelevat opetusinnovaation yhdessä tutkijoiden kanssa. Opetusinnovaatiota kokeillaan etäoppitunneilla syksyllä 2020 ja korjatut innovaatiot toteutetaan keväällä 2021.

Lasten sananvalta ja toimijuus (ADVOST) -tutkimushanke on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimushanke, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Tutkimushanketta johtaa professori Tuija Turunen ja tutkijoina hankkeessa toimivat dosentti, yliopistotutkija (KT) Pigga Keskitalo ja nuorempi tutkija (FM) Hanna Helander. Tutkimuksen tuloksena kirjoitetaan tutkimusartikkeleita sekä käsikirja etäopetuksen järjestämisestä.

gaiddusoahpahus 1.png