top of page

Pedagogiikka
Pedagogiik – Pedagogiikk – Pedagogihkka

Kieli- ja kulttuuritietoinen saamen kielten etäopetus

Saamen kielten etäopetushankkeessa opetuksen keskiössä ovat oppilaat. Pyrimme opetuksessamme lapsilähtöisyyteen sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuteen.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen etäopetus

  • Tarinankerronta

  • Leikilliset tavat oppia

  • Paikallistiedon ja luonnon hyödyntäminen

 • Saamelainen pedagogiikka

  • Kokonaisvaltaisuus

  • Lapsi tasa-arvoinen toimija opetustilanteessa

  • Duaalin käyttö, me kaksi teemme yhdessä

  • Yhteisoppiminen, vertaisoppiminen, kokeilemalla oppiminen

 • Kielikylpymetodi ja vuorovaikutus

  • Saamen kieltä käytetään opetuksessa mahdollisimman paljon

  • Positiivisuus ja kannustaminen

  • Kasvojen ilmeiden merkitys

  • Ryhmäytyminen

  • Kuulumisten vaihtaminen

 • Mikropedagogiikka ja rutiinit

  • Oppituntien aloitus- ja lopetusrutiinit

  • Oppituntien jakaminen 5 min aktiviteetteihin

Opetusharjoittelu

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetuksen pilottihanke tarjoaa opettajaopiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opetusharjoittelu saamen kielten etäopetuksessa. Opetusharjoittelussa opiskelijat saavat ohjaavan opettajan, jonka kanssa he pääsevät tutustumaan etäopetuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan sekä digitaalisiin opetusalustoihin. Harjoittelun aikana opetusharjoittelijat seuraavat oppitunteja ja pitävät niitä myös itse.

Opetusharjoitteluita on  toteutettu yhteistyössä Sámi allaskuvlan (Saamelainen korkeakoulu Kautokeinossa) sekä Oulun yliopiston kanssa.

gaiddusoahpahus 3.png

Lasten sananvalta ja toimijuus (ADVOST) -tutkimushanke

Hanke on tehnyt yhteistyötä Lasten sananvalta ja toimijuus -tutkimushankkeen kanssa. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli kehittää saamen kielen etäopetuksessa lapsilähtöistä yhteistyössä etäopettajien kanssa. Opettajat suunnittelivat opetusinnovaation yhdessä tutkijoiden kanssa.

Opetusinnovaatiota kokeiltiin etäoppitunneilla syksyllä 2020 ja korjatut innovaatiot toteutettiin keväällä 2021. Tutkimuksen tavoitteena oli kirjoittaa tutkimusartikkeleita ja käsikirja etäopetuksen hyvistä käytänteistä. Hankkeen tuotoksia löydät täältä. Syksyllä 2021 hanke tarjosi etäopettajille koulutusta teemaopetuksesta ja opettamisen eriyttämisestä.

 

Lasten sananvalta ja toimijuus (ADVOST) -tutkimushanke oli Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimushanke, jota rahoitti Suomen Akatemia. Tutkimushanketta johtivat professori Tuija Turunen ja tutkijoina hankkeessa toimivat dosentti, yliopistotutkija (KT) Pigga Keskitalo ja nuorempi tutkija (FM) Hanna Helander.

gaiddusoahpahus 1.png
bottom of page