top of page

Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen ohjeistus
Káidusmáttááttâsravvuuh – Ougglõsmättʼtõsvuäʹpˈpõõzz – Gáiddusoahpahusrávvagat

1. Opetukseen osallistuminen

Etäyhteyksiä hyödyntävän saamen kielten opetuksen pilottihankkeessa tarjotaan kaksi viikkotuntia esiopetusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta etäyhteyksiä hyödyntäen. Etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta annetaan Suomessa puhutuissa saamen kielissä: pohjoissaamessa, inarinsaamessa ja koltansaamessa. 

Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.  

Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille ja lukiokoulutuksen opiskelijoille maksuttomia. Koulu ja lukio huolehtivat etäopiskelua varten tietokoneen ja USB-kuulokemikrofonin sekä rauhallisen työskentelytilan. Tietokoneen on hyvä olla jokaisella oppitunnilla sama, jotta esiasennuksia ei tarvitse suorittaa joka kerta uudelleen. Koulun ja lukion it-tuki huolehtii tietokoneelle tarvittavista esiasennuksista, joita ovat Microsoft Teams-työpöytäsovellus sekä saamen näppäimistö. 

Näitä tarvitset:

oppilas3.png

Näin liityt oppitunnille:

  1. Kytke USB-liitännällä varustettu kuulokemikrofoni tietokoneeseen. 

  2. Avaa Teams-työpöytäsovellus ja kirjaudu sisään Utsjoen O365-tunnuksillasi.

  3. Valitse Teamsin sivupalkista Tiimit ja klikkaa oma opetusryhmäsi auki.

  4. Etäopettaja on avannut tiimin etusivulle kokouksen. Valitse Liity.

  5. Ruudulle avautuu ikkuna Valitse video- ja ääniasetukset.

  6. Valitse Liity nyt.

​2. Opetuksen valvonta ja vastuukysymykset

 

Perusopetus ja lukiokoulutus ovat lähtökohtaisesti lähiopetusta ja -opiskelua, sillä perusopetuslaki ja lukiolaki eivät mahdollista opetuksen järjestämistä etäopetuksena, jossa oppilas ja opiskelija valitsevat itse opiskelun ajan ja paikan. Opetuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää etäyhteyksiä (jatkossa etäopetusta) tietokoneen välityksellä, kunhan oppilaan ja opiskelijan valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä vastaa etäopetuksessa oppilaan ja opiskelijan oikeuksien toteutumisesta. Tämä tarkoittaa, että vastuu opetustilojen turvallisuudesta, sähköisten oppimisympäristöjen turvallisuudesta, oppilaan ja opiskelijan valvonnasta, opetuksesta ja oppimisen tuesta on opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä myös etäopetuksessa. 

Ohjaaja vastaa turvallisesta ja rauhallisesta opiskeluympäristöstä etäoppituntien aikana sekä teknisten ongelmien ratkomisesta niiden sattuessa.

Huoltajan tehtävä on luoda oppilaalle puitteet säännölliselle opiskelulle sekä tukea ja rohkaista oppilasta opiskelussa ja oppimisessa. Huoltaja ilmoittaa etäopettajalle ja etäopetuksen ohjaajalle, mikäli oppilas on pois oppitunnilta. 

3. Opetusryhmät ja oppimateriaali

Etäopetusryhmät laaditaan siten, että oppilaat opiskelevat mahdollisuuksien mukaan ikätasoaan ja kielitaitoaan vastaavissa ryhmissä. Etäopetuksen lukujärjestykset sovitetaan oppilaiden omien koulujen lukujärjestykset, jaksot ja koulukuljetukset huomioiden. Samassa opetusryhmässä on oppilaita monesta eri kunnasta ja koulusta, jolloin lukujärjestysten sovittaminen vaatii joustavuutta niin opettajilta, kouluilta, oppilailta kuin huoltajilta. Saamen etäopetuksen lukujärjestyksen laadinta alkaa keväisin, ja sitä sovitellaan yhteistyössä koulujen kanssa elokuun alkuun asti.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto lahjoittaa opetuksessa käytettävät oppimateriaalit. Etäopettajan valitsemat oppimateriaalit postitetaan oppilaan ja opiskelijan kotiosoitteeseen. Oppimateriaalin lähetyksestä ei peritä maksuja. Oppilas tarvitsee saamen opiskelua varten oppikirjojen ja kynän lisäksi vihon, jonka hankinnasta huolehtii oppilaan oma koulu.

bottom of page