Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen ohjeistus
Káidusmáttááttâsravvuuh - Ougglõsmättʼtõsvuäʹpˈpõõzz - Gáiddusoahpahusrávvagat

1. Opetukseen osallistuminen

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksen pilottihankkeessa tarjotaan perusopetusta ja lukiokoulusta täydentävää saamen kielen opetusta kaksi viikkotuntia. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on reaaliaikaista ja oppitunti kestää 45 minuuttia. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Koulun tulee huolehtia oppilaalle etäopiskelua varten tietokone ja USB-headset, sekä rauhallinen työskentelytila. Tietokoneen on hyvä olla jokaisella oppitunnilla sama, jotta esiasennuksia ei tarvitse suorittaa joka kerta uudelleen. Koulun it-tuen tulee huolehtia oppilaan koneelle tarvittavat esiasennukset. Opetusta varten tulee ladata saamen näppäimistö sekä Microsoft Teams -työpöytäsovellus. Opetuksessa suositaan mahdollisuuksien mukaan kiinteää internetyhteyttä. Webkameran tulee olla päällä koko oppitunnin ajan, jollei toisin ohjeisteta.

Näitä tarvitset:

oppilas3.png

Näin liityt oppitunnille:

  1. Kytke USB-liitännällä varustetut headsetit ja webkamera koneeseen.

  2. Avaa Teams-työpöytäsovellus ja kirjaudu sisään Utsjoen kunnan o365-tunnuksilla, jotka saat hankkeen työntekijöiltä.

  3. Valitse Teamsin sivupalkista Tiimit ja klikkaa tiimisi (eli opetusryhmäsi) auki.

  4. Tarkista, että web-kamerasi on päällä (palkki on sininen) ja että mikrofonisi on kiinni (palkki on musta), ennen kuin liityt tunnille.

  5. Valitse Liity kokoukseen.

​2. Opetuksen valvonta ja vastuukysymykset

 

Oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan perusopetuslain edellyttämällä tavalla, ja perusopetuksessa olevan oppilaan luona tulee aina olla valvova aikuinen. Esiopetuksen tai perusopetuksen oppilaalle tulee nimetä etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta varten ohjaaja, joka toimii oppilaan tukena etäoppitunnilla. Ohjaaja voi olla koulunkäynninohjaaja, opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö. Oppitunnin aikana ohjaaja huolehtii turvallisesta ja rauhallisesta opiskeluympäristöstä sekä mahdollisten teknisten ongelmien ratkomisesta. Ohjaajan tulee hallita Microsoft Teamsin peruskäyttö, johon kuuluu sovelluksen avaaminen ja sinne kirjautuminen, etäoppitunnin avaaminen Teamsissa sekä tietokoneen ja Teamsin ääni- ja kuva-asetusten tarkistaminen. Ohjaajalla tulee olla etäopettajan yhteystiedot, samoin kuin etäopettajalla tulee olla ohjaajan yhteystiedot.

 

Huoltajan tehtävä on luoda oppilaalle puitteet säännölliselle opiskelulle sekä tukea ja rohkaista oppilasta opiskelussa ja oppimisessa. Huoltaja ilmoittaa etäopettajalle ja etäopetuksen ohjaajalle, mikäli oppilas on pois oppitunnilta. Jos oppilas osallistuu oppitunnille kotona, huoltaja huolehtii oppituntien ohjauksesta. Kotiohjaus on mahdollista vain poikkeustapauksissa, ja asiasta on sovittava aina erikseen koulun ja hankkeen kanssa. Lopullinen vastuu oppilaan oikeuksien toteutumisesta on opetuksen järjestäjällä.

3. Opetusryhmät ja oppimateriaali

Hankkeen yhteyshenkilöt muodostavat opetusryhmät ja laativat lukujärjestykset. Opetusryhmät pyritään laatimaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Lukujärjestykset sovitetaan oppilaiden omien koulujen lukujärjestyksien ja muiden tarpeiden, kuten koulukuljetusten mukaan.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto lahjoittaa opetuksessa käytettävät oppimateriaalit. Etäopettaja valitsee ja tilaa oppimateriaalit hankkeen koordinaattoreiden kautta, jotka toimitetaan postitse. Oppimateriaalin lähetyksestä ei peritä maksuja. Oppilas tarvitsee saamen opiskelua varten oppikirjojen ja kynän lisäksi vihon, jonka hankinnasta oppilaan oman koulun tulee huolehtia.