top of page

Työ- ja loma-ajat 20232024
Pargoääigih já luámuh – Tuâjjääiʹj da lueʹmmääiʹj – Bargoáiggit ja luomut

Etäopetuksen syyslukukausi 21.8.–21.12.2023

Etäopetuksen kevätlukukausi 3.1.–24.5.2024

 

Etäopetuksen syysloma 16.–20.10.2023 

Etäopetuksen talviloma 4.–8.3.2024

Etäopettajien työ- ja loma-ajat noudattavat Utsjoen kunnan koulujen työ- ja loma-aikoja. Etäopetuksen oppilaat pitävät syys- ja talvilomansa oman koulun loma-aikojen mukaisesti.

 

Etäopetusta ei siis ole oppilaan oman loman lisäksi etäopettajan loman aikana (elleivät lomat ole samaan aikaan).

Lukuvuoden tarkempi aikataulu löytyy etähankkeen lukuvuosisuunnitelmasta.

koskelo.png
bottom of page