top of page

Työ- ja loma-ajat 20222023
Pargoääigih já luámuh – Tuâjjääiʹj da lueʹmmääiʹj – Bargoáiggit ja luomut

Etäopetuksen syyslukukausi 15.8.–16.12.2022

Etäopetuksen kevätlukukausi 9.1.–26.5.2023

 

Etäopetuksen syysloma 17.–21.10.2022

Etäopetuksen talviloma 6.–10.3.2023

Etäopettajien työ- ja loma-ajat noudattavat Utsjoen kunnan koulujen työ- ja loma-aikoja. Etäopetuksen oppilaat pitävät syys- ja talvilomansa oman koulun loma-aikojen mukaisesti.

 

Etäopetusta ei siis ole oppilaan oman loman lisäksi etäopettajan loman aikana (elleivät lomat ole samaan aikaan).

Lukuvuoden tarkempi aikataulu löytyy etähankkeen lukuvuosisuunnitelmasta 2022–2023.

koskelo.png
bottom of page