top of page

Työ- ja loma-ajat 20232024
Pargoääigih já luámuh – Tuâjjääiʹj da lueʹmmääiʹj – Bargoáiggit ja luomut

Etäopetuksen syyslukukausi 21.8.–21.12.2023

Etäopetuksen kevätlukukausi 3.1.–24.5.2024

 

Etäopetuksen syysloma 16.–20.10.2023 

Etäopetuksen talviloma 4.–8.3.2024

Etäopettajien työ- ja loma-ajat noudattavat Utsjoen kunnan koulujen työ- ja loma-aikoja. Etäopetuksen oppilaat pitävät syys- ja talvilomansa oman koulun loma-aikojen mukaisesti.

 

Etäopetusta ei siis ole oppilaan oman loman lisäksi etäopettajan loman aikana (elleivät lomat ole samaan aikaan).

Lukuvuoden tarkempi aikataulu löytyy etähankkeen lukuvuosisuunnitelmasta, joka päivitetään tähän viikolla 33. 

koskelo.png
bottom of page