top of page

Opetukseen ilmoittautuminen
Almottâttâm máttááttâsân – ​​Iʹlmmtõõttmõš mättʼtõʹsse – Oahpahussii almmuheapmi

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 on päättynyt.

Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Jokainen oppilas ilmoitetaan erikseen. Ennen ilmoittautumista tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä tietoihin alla. 

Kuka voi ilmoittaa?

Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja. Kun ilmoittautumisen tekee huoltaja, toivomme huoltajan olevan yhteydessä oppilaan kouluun, ja kertovan oppilaan halukkuudesta ja mahdollisuudesta osallistua saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen.

Mikä opetus ja kenelle?

Etäopetushanke tarjoaa saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta 2 viikkotuntia. Myös esiopetuksen oppilaat voivat osallistua hankkeen opetukseen. Opetus on tarkoitettu saamelaisoppilaille ja -opiskelijoille, jotka asuvat saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella ja joiden perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhutuista saamen kielistä (inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame). Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen. Hanke ei tarjoa opetusta aikuisille.

Ilmoittautumisen jälkeen?

Ilmoittaja saa vahvistusviestin sähköpostiin. Opetukseen osallistumisesta sovitaan oppilaan kotikunnan kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä. Tämän jälkeen alkaa opetusryhmien ja saamen opetuksen lukujärjestyksen laadinta yhteistyössä koulujen kanssa. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden ikä- ja kielitaso, lukujärjestys sekä koulukuljetukset mahdollisimman hyvin huomioiden. Opetus järjestetään kielissä ja ryhmissä, joissa on vähintään kaksi oppilasta tai opiskelijaa.

Huomioithan, että jotkut kaupungit (mm. Helsinki, Oulu ja Rovaniemi) järjestävät pohjoissaamen kielen opetusta myös lähiopetuksena. Halutessasi opetukseen, ota yhteys oman koulun rehtoriin tai kaupunkisi kouluvirastoon!

Ilmoita oppilas opetukseen

Ilmoittautumisohjeet

Saamen kielten lukuvuosikoulutuksia ja eritasoisia lyhytkoulutuksia järjestää Saamelaisalueen koulutuskeskus, joka tarjoaa ainoana ammatillisena oppilaitoksena saamen kielten ja kulttuurin koulutusta Suomessa. Tutustu oppilaitoksen koulutustarjontaan!

gaiddusoahpahus 2.png
bottom of page