Opetukseen ilmoittautuminen
Almottâttâm máttááttâsân - ​​Iʹlmmtõõttmõš mättʼtõʹsse - Oahpahussii almmuheapmi

Ilmoittautuminen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2021–2022 päättyi 30.3.2021.

Ilmoittautuminen opetukseen tehdään sähköisellä Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Opetukseen ilmoittaudutaan 31.3.2021 mennessä.

 

Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja. Kun ilmoittautumisen tekee huoltaja, toivomme huoltajan olevan yhteydessä oppilaan kouluun, ja kertovan oppilaan halukkuudesta ja mahdollisuudesta osallistua saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen.

Etähanke tarjoaa saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta 2 vt saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella oleville saamelaisoppilaille. Myös esiopetuksen oppilaat voivat osallistua hankkeen opetukseen. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso sekä lukujärjestys huomioiden. Opetus pyritään järjestämään kielissä ja ryhmissä, joissa on vähintään kaksi oppilasta tai opiskelijaa. Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen.

Ilmoittautumislomakkeet ovat erikseen uusille ja jatkaville oppilaille. Pyydämme täyttämään erillisen lomakkeen jokaisen oppilaan kohdalla.

Huom! Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän ja Helsingin kaupungit järjestävät pohjoissaamen kielen opetusta lähiopetuksena. Halutessasi opetukseen, ota yhteys oman koulusi rehtoriin tai kaupunkisi kouluvirastoon!

gaiddusoahpahus 2.png