top of page

Hae paikkaa: opetusneuvos, perusopetus

Viran/tehtävän kuvaus

Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus sekä viittomakieli ja kirjallisuus -oppimääriin liittyvä opetussuunnitelmatyö perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu saamen kielen ja romanikielen perusopetusta täydentävään opetukseen liittyvä kehittäminen. Opetusneuvos toimii yhteistyössä myös varhaiskasvatuksen, aikuisten perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden sekä erilaisten kotoperäisten kieli- ja kulttuuriryhmien verkostojen kanssa. Lisäksi opetusneuvos vastaa osaltaan muista viraston toimialaan kuuluvista tehtävistä, kuten valtionavustusprosessien toimeenpanosta, koulutusten ja tapahtumien suunnittelusta sekä ajankohtaisten kehittämistehtävien toteuttamisesta.


Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).


Hakijalta odotamme

Toivomme hakijalta pedagogisia opintoja ja kokemusta kotoperäisten kielten opetuksesta/elvytysprojekteista. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa, kokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä yhteenvetojen ja analyysien tekemiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin. Hanke-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä opetustoimen hallintoon liittyvä kokemus voidaan lukea hakijalle eduksi. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.


Comments


bottom of page