top of page

Joulukalenteri 2021

Saamen kielten etäopetushankkeen oppilaat ja opettajat ovat tehneet saamenkielisen joulukalenterin! Kalenteri julkaistaan hankkeen nettisivuilla ja joka päivä aukeaa uusi luukku, mikä sisältää kuvia, videoita, ääntä tai pelejä!9


Huomaathan, että kuvan, videon tai äänen alapuolella voi olla linkki peliin!Sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ uáppeeh já máttáátteijeeh láá ráhtám sämikielâlii juovlâkalender! Kalender almostittoo haavâ nettisiijđoin já jyehi peeivi lekkâs uđđâ luŋkká, mii ana sistees kuuvijd, videoid, jienâ teikâ speelâid!


Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõđi da uʹčteeʹl liâ tuejjääm sääʹmǩiõllsa jooulkalenteeʹr! Kalenter õlmstââʹttet haʹŋǩǩõõzz neʹttseeidain da tõʹst ävvan ođđ luŋkk juõʹǩǩ peeiʹv, mii âânn seʹst snimldõõǥǥid, videoid, jiõn leʹbe siõrid!


Sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu oahppit ja oahpaheaddjit leat bargan sámegielat juovlakaleandara! Kaleandar almmustahttojuvvo fitnu neahttasiidduin ja juohke beaivve rahpasa ođđa luŋká mii sisttisdoallá govaid, videoid, jiena dahje spealuid!

Comentários


bottom of page