top of page

Uusi Nigá 1 – DigiBargobihtát julkaistu


Nigá 1 DigiTehtävät digimateriaalialustalla. Kuva: Saamelaiskäräjät

Nigá 1 – DigiBargobihtát (su. DigiTehtävät) on oppimateriaali, jonka tarkoituksena on johdattaa oppilaat lukemisen maailmaan erilaisten tehtävien avulla. DigiBargobihtát pohjautuu Jávrri-Juhán Niillaksen taikka Niilo Aikion kirjoittamaan Nigá novellikokoelmaan 1. Kirjan voi myös kuunnella äänikirjana. Molemmat voi ostaa Saamelaiskäräjien verkkokaupasta.


Novellit kertovat Nigá-nimisen saamelaispojan lapsuus- ja nuoruusajan tapahtumista, jotka ajoittuvat 1940–50-luvuille. Kirjan 25 novellin pohjalla on saamelaisperheen elämän tositapahtumia, kun perhe hankkii elantonsa metsästämällä ja kalastamalla pienessä tunturikylässä.


Oppimateriaali sisältää

  • tehtäviä, jotka sopivat kaikkiin novelleihin. Osio sisältää piirtämistä ja askartelutehtäviä, ja sopii erityisesti pienemmille oppilaille.

  • monipuolisia novellitehtäviä, jotka pohjautuvat tiettyihin novelleihin: oppilas pääsee etsimään synonyymeja, sukulaisnimityksiä ja verbejä tai laatimaan oman sukupuunsa.

  • lukemisen jälkeisiä tehtäviä, joissa oppilas pääsee pohtimaan kirjan tapahtumia omin sanoin.

  • novellianalyysin, joka sopii erityisesti yläkoulun ja lukion oppilaille.


Tehtävät: Gabriela Satokangas

Työryhmä: Arla Magga, Marita Aikio

Digitaalinen suunnittelu ja toteutus: Unni LänsmanOppimateriaalin tuottamista on tukenut Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke. Oppimateriaali käännetään ja sovitetaan myöhemmin myös inarin- ja koltansaameksi.


Comments


bottom of page